דו”ח אפס, בדיקת כדאיות כלכלית, ליווי ופיקוח פיננסי

עריכת דו”חות אפס לכלל סוגי הפרויקטים וכן שירותי פיקוח פיננסי מטעם הבנק/קרנות מימון.

דו”ח אפס, בדיקת כדאיות כלכלית, ליווי ופיקוח פיננסי

דו”ח אפס הינו דו”ח כלכלי אשר מטרתו הינה בדיקת כדאיות כלכלית עבור הקמת פרויקט. הדו”ח מיועד לגופים בנקאיים וחוץ בנקאיים ונערך על ידי שמאי מקרקעין.

הדו”ח מציג בדיקה עסקית מלאה טרם קבלת אשראי וליווי פיננסי עבור הקמת הפרויקט, ומהווה תנאי הכרחי על מנת לקבל אישור בנקאי עבור תחילת ביצוע הפרויקט.

במסגרת הכנת דו”ח אפס, נערכת בדיקה תכנונית של זכויות הבנייה, בדיקה משפטית של הזכויות במקרקעין, בדיקת תכנית הבקשה להיתר/תכנית חתומה של היתר בנייה, אומדן מפורט של הכנסות צפויות בפרויקט וכן אומדן מפורט עבור עלויות הקמת הפרויקט, ולבסוף – בדיקת שיעור הרווח היזמי בפרויקט.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת דו”חות אפס לכלל סוגי הפרויקטים – מגורים (פינוי בינוי/תמ”א 38), מסחר, תעסוקה, תעשייה, מלונאות ועוד.

שותפי המשרד – בנימין ברק ומשה מנע אחראים על עשרות פרויקטים אשר אוכלסו ונערכו בהתייחס לדו”ח אפס שבוצע על ידם על כלל ההיבטים.
כמו כן, משרדנו מבצע בדיקות כדאיות כלכלית קדם דו”ח אפס (Go/No Go) עבור מגוון פרויקטים.

בדיקת כדאיות כלכלית קדם דו”ח אפס נחוצה, בין היתר, עבור בדיקת הרווח הכלכלי הצפוי, בדיקת חלופה תכנונית מיטבית, בדיקת תמורות ראויות – הן מצד היזם והן מצד הדיירים, וכן עבור יזם המעוניין לרכוש קרקע בהתבסס על רווח יזמי ראוי.

ליווי ופיקוח פיננסי- משרדנו מעניק שירותי פיקוח פיננסי מטעם הבנק / קרנות מימון. שירותי הפיקוח כוללים דוח חודשי המספק לגורם המממן תמונת מצב של הפרויקט, מבחינת התקדמות הנדסית בשילוב בקרה פיננסית וכן בקרה על הוצאות הכנסות ורווחיות הפרויקט בכל חודש למשך כל תקופת הבניה.

השאירו פרטים:

    תחומי פעילות המשרד