היטל השבחה (שומה אחרת)

עריכת חוות דעת נגדיות לצורך הכנת ”שומה אחרת” לוועדות המקומיות בגין חיוב בהיטלי השבחה.

היטל השבחה (שומה אחרת)

היטל השבחה הינו תשלום המוטל על ידי הוועדות המקומיות בגין השבחה של מקרקעין, כתוצאה מאישור תכנית בניין עיר, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

שיעור היטל השבחה הינו מחצית מההשבחה, אשר מוערכת על ידי שמאי הוועדה המקומית.

משרדנו מתמחה בהכנת חוות דעת נגדיות לצורך הכנת ”שומה אחרת” לוועדות המקומיות בגין חיוב בהיטלי השבחה, הופעה בפני שמאים מכריעים וכן בוועדות ערר.

כמו כן, משרדנו מתמחה בבחינת אומדן היטל השבחה צפוי.

לשותפי המשרד ישנו ניסיון עשיר בעל הצלחות רבות של הפחתות – הן ליזמים והן ללקוחות פרטיים.

חשוב לזכור, כי מרגע קבלת השומה מהוועדות המקומית, רשאים הנישומים להגיש שומה נגדית (”שומה אחרת”) בתוך 45 ימים מיום קבלת השומה.

משרדנו עורך בדיקות מקדמיות עבור בעלי הזכויות, וזאת בכדי להמליץ על האפשריות הקיימות אשר עומדות בפניהם.

השאירו פרטים:

    תחומי פעילות המשרד