השגות לרמ”י

עריכת חוות דעת כנגד דרישות תשלום מאת רמ”י.

השגות לרמ”י

טיפול בהפחתות חיובים מאת רשות מקרקעי ישראל הינו טיפול אשר מחייב מקצועיות ובקיאות בכל החלטות המנהל וכן ניסיון רב בכל הקשור לשומות נגדיות (השגות) לרמ”י.

מנע & ברק מתמחה בעריכת חוות דעת כנגד דרישות תשלום מאת רמ”י, כגון – הקניית בעלות, דמי היתר, דמי רכישה, שימושים חורגים וכו’.

לשותפי המשרד רזומה עשיר הכולל הצלחות רבות של הפחתות בהליכי השגות מול רמ”י.

השאירו פרטים:

    תחומי פעילות המשרד